Themes Junction


 

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ จบ)
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

  
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3. หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ siripichaya@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการรับ DVD : การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ชื่อ-สกุล   -
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น   Click to reload image
 

บุคคลใดให้ทานด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่น บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ย่อมได้เฉพาะโภคสมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติ
บุคคลใดชักชวนแต่ผู้อื่นให้ทาน แต่ตนเองกลับไม่ถวาย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ย่อมได้บริวารสมบัติ แต่ไม่ได้โภคสมบัติ
บุคคลใดไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทาน ทั้งตนเองก้ไม่ถวายทานด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ย่อมเกิดเป้นคนขัดสนไม่ได้ทั้งบริวารสมบัติและโภคสมบัติ
บุคคลใด ชักชวนผู้อื่นให้ทานด้วย ทั้งตนเองก็ให้ทานด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ
ที่มา : อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ คลิกที่ 


 

วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย : ชมรมเผยแพร่พระธรรมตามพระไตรปิฏก วัดจากแดง สมุทรปราการ

 
  ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย : FM 104.25 MHz วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร  
  รายการวิทยุ ธรรมะคุณากร จันทร์ - ศุกร์ AM 873 เวลา 07:30 - 08:00 น.  


Side Menu


Side Page

Side Page

 

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ วางใจเมื่อใช้บริการ ไอบีเอสซี โบรคเกอร์

คู่มือนายหน้าประกันวินาศภัย

 อาหารเสริมสำหรับเซลล์ นวัตกรรมระดับโลก เจ้าเดียวในโลก

 

 

 


Powered by AIWEB