บทความ รับทำประกันภัย กับ ประกันถูก.COM
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บทความ รับทำประกันภัย กับ ประกันถูก.COM


#ประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกที่สุด SALE ฟ้าผ่า!! ลดสูงสุด ปาดหน้ากันเห็นๆ
#ประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกที่สุด SALE ฟ้าผ่า!! ลดสูงสุด ปาดหน้ากันเห็นๆ

ประกันภัยรถยนต์ คือ วิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆกรณี ในขณะที่เราอยู่กับรถยนต์ หรือที่จะเกิดกับตัวรถยนต์เอง โดยมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามรูปแบบของแต่ละบริษัท ซึ่งมีมากมายหลายบริษัทโดยหากมองในอีกมุม ประกันภัยรถยนต์ เป็นการโอนความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย โดยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
.
โดยผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องเสียเบี้ย ประกันภัยให้แก่บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มแรก หลายคนคงไม่สามารถปฏิเสธการทำประกันได้ ยิ่งในยุคนี้ด้วยแล้ว เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาและจำนวนอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นก็มาเป็นอันดับต้นๆของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนการใช้รถยนต์ในท้องถนนก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
.
ดังนั้นแล้ว ประกันภัยรถยนต์ จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่มีรถยนต์ โดย ประกันภัยรถยนต์ นั้นก็มีหลายประเภทหลายรูปแบบ ราคาก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของรถยนต์ และ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละโปรโมชั่นของแต่ละบริษัทดังดันเราจะมารู้จักประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ กัน
.
ประกันภัยรถยนต์ มีให้เลือกกว่า 30 บริษัทประกันชั้นนำ
คุณสามารถซื้อประกันภัย ผ่านช่องทางนายหน้าประกันภัย มีทั้งนายหน้านิติบุคคล และนายหน้าบุคคล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตัวแทนประกันรถยนต์ เป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้สนใจทำประกันภัย ทำหน้าที่จัดการให้ผู้สนใจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยรายเดียว หรือหลายรายก็ได้
.
หากแต่คุณต้องการประหยัดสตังค์ในกระเป๋าได้ทันที เราขอแนะนำวิธีการ สมัครตัวแทนประกันรถยนต์คะ
ยกตัวอย่างเช่น
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 รวมพรบ. คุณต้องจ่ายราคาเต็ม 36,996 บาท ราคาพิเศษเฉพาะคุณ!! จ่ายเพียง 32,883 บาทเท่านั้น ประหยัดได้ถึง 4,113 บาท

1. ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ คือ ประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย เพื่อคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติ” คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ประสบภัยนั้น ได้รับความคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหาย รวดเร็ว และเป็นธรรม

2. ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ คือ การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยการทำ ประกันภัยรถยนต์ ต้องซื้อความคุ้มครองตามแต่ละประเภทที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ซึ่งทางบริษัทประกันภัยจะ ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยการคุ้มครองนั้นเป็นไปตาม เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามรูปแบบของบริษัท ประกันภัยรถยนต์กำหนด โดยมีการควบคุมด้วยกฎหมายอีกทีโดย ประกันภัยรถยนต์ ก็จะแบ่งออกไปอีก 5 แบบ คือ
.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เป็นประเภทที่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหายโดยแทบจะครอบคลุมทุกกรณี แต่ราคาก็สูงตามมาด้วยเช่นกัน
.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 โดยผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย
.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 4 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจะมีการกำหนดวงเงินวงในแต่ละครั้ง
.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 หรือเรียกกันคุ้นปากว่าคือ ประเภท 2 พลัส และ 3 พลัสโดยผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย แต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกประเภทในการทำประกันภัยรถยนต์ได้ หรือเป็นไปตามแต่อายุของรถคันนั้น โดยให้บริษัท ประกันภัยรถยนต์ หรือโบรกเกอร์ประกันเป็นผู้เสนอเข้ามา
.
สมัครตัวแทนประกันรถยนต์ รับสิทธิพิเศษเหนือใคร!!! ซื้อประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ในราคาต้นทุนสุดแสนคุ้มค่า สุดปัง!! สะกดทุกสายตา ด้วยการแบ่งจ่ายสูงสุด 4 งวด ดอกเบี้ย 0% เมื่อคุณได้เป็น ตัวแทนประกันรถยนต์ แล้วด้วยประสบการณ์ของทีมงานและความเป็นมืออาชีพในเรื่องการทำธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์
.
การสมัครเข้ามาเป็น ตัวแทนประกันรถยนต์ กับเรานั้นไม่ผิดหวังแน่นอน!!!! เราไม่ได้เพียงแนะนำให้คุณสมัครเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น หากแต่การ รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ยังสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้ ด้วยการบริหารงานโดยทีมงานบริหารระดับมืออาชีพ
.
.
การ รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ผ่าน http://www.iaminsure.com/1 เมนู #สมัครตัวแทน แฟนเพจ @iaminsure2549 หรือ https://Facebook.com/iaminsure2549 มีผลประโยชน์ที่คุณได้รับมากมาย อาทิเช่น โดยจะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างทีมงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดชีวิต
.
สุดจี๊ด!!..มีรายได้จากหลายทาง ดังนี้ รายได้จากการขาย ค่าออกกรมธรรม์ ค่าแนะนำ และค่าบริหาร ซึ่งรายได้เหล่านี้เกิดจากการ รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ของการทำ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆจาก ตัวแทนประกันรถยนต์ ทุกรหัสและทุกสำนักงานของ ตัวแทนประกันรถยนต์ ที่คุณแนะนำธุรกิจ
.
อีกทั้งมีความก้าวหน้าในสายงานธุรกิจด้วย นั่นคือ การปรับขึ้นตำแหน่งตามโครงสร้างการทำงานของบริษัท มีสิทธิ์เข้าร่วมสะสมแต้ม เพื่อแข่งขันตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย นอกเหนือจากนี้ยังสามารถเป็นธุรกิจมีรายได้มั่นคง เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดชีวิต และตกทอดเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นได้ ทั้งที่ไม่ทำธุรกิจแล้ว
.
สมัครด่วนวันนี้ที่ http://www.iaminsure.com/1 เมนู #สมัครตัวแทน สนใจสอบถามเพิ่มเติมจากผู้แนะนำท่านโดยตรง หรือผู้ที่ส่งโพสต์นี้ให้คุณ
“ พิเศษสุด!! รับของแถมมูลค่า 191 บาท ของมีจำนวนจำนวน!!! ”
โดย อ้อย ศิริพิชยา อี-เมล์ อ้อย ศิริพิชยา เบอร์โทรศัพท์. อ้อย ศิริพิชยา IP: xxx [ 2017-03-14 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้บทความ รับทำประกันภัย กับ ประกันถูก.COM


 

 

 

Main Menu

ประกันถูก.com

 

Our Products

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ วางใจเมื่อใช้บริการ ไอบีเอสซี โบรคเกอร์

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมเฉลย

Link Menu

 

 โทรศัพท์ : 0 8 9 6 3 9 1 4 5 6

 

  LINE : 0 8 9 6 3 9 1 4 5 6

 

LINE ID : 0 8 9 6 3 9 1 4 5 6

 

ทะเบียนเลขที่ : 3309700113606

ทะเบียนเลขที่ : 4904003930


 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 สถิติวันนี้  

30 คน

 สถิติเมื่อวาน  

49  คน

 สถิติเดือนนี

623 คน

 สถิติปีนี้

322405 คน

 สถิติทั้งหมด

1054150 คน

เริ่มนับตั้งแต่ 2006-01-24

©2006-2019 ประกันถูก.COM All Rights Reserved. Help • Terms/Privacy • accessibility